Kontratu Publikoen Administrazio Auzitegia

Nafarroako Kontratu Publikoen Administrazio Auzitegiaren osaerari, funtzioei eta jarduketei buruzko informazioa aurkituko duzu hemen, bai eta dagoeneko ebatzita dauden kontratazio publikoaren arloko erreklamazio bereziei buruzkoa ere. Orobat, kontratazio publikoaren arloko erreklamazio bereziak aurkez ditzakezu Nafarroako Kontratu Publikoen Administrazio Auzitegian.

Nafarroako Kontratu Publikoen Administrazio Auzitegia independentzia funtzionala duen organoa da. Kontratazio publikoaren arloan eskumena duen departamentuari atxikita dago organikoki, eta haren eginkizuna da kontratazio publikoaren arloko erreklamazioak eta kautelazko neurriak ebaztea zuzenbide-irizpideei jarraikiz.

Acuerdos año 2023

Nafarroako Kontratu Publikoen Administrazio Auzitegia independentzia funtzionala duen organoa da. Kontratazio publikoaren arloan eskumena duen departamentuari atxikita dago organikoki, eta haren eginkizuna da kontratazio publikoaren arloko erreklamazioak eta kautelazko neurriak ebaztea zuzenbide-irizpideei jarraikiz.

Auzitegiko kideak

Presidentea

Marta Pernaut Ojer

Kideak

Silvia Doménech Alegre

Idoia Tajadura Tejada

Ordezko kideak

Eduardo Jiménez Izu

Natividad Goñi Urriza

Mª Belén Cilveti Gubía

Idazkaria

Javier Espiga Eguíluz

Kontratu Publikoen Administrazio Auzitegiaren jarduna urtero laburbiltzen eta argitaratzen da jarduketa-memoria batean, eta hantxe jasotzen dira haren jardunaren alderdi garrantzitsuenak, Nafarroako Foru Komunitateko kontratazio publikoaren sistema hobetzeko.

2021ko memoria 

2020ko memoria

2019ko memoria

2018ko memoria

2017ko memoria

2016ko memoria

2015ko memoria

2014ko memoria

2013ko memoria

Harremanetarako helbidea: tribunal.contratos@navarra.es