Erabilgarritasunak

Hemen, kontratazioaren hainbat alderdiri buruzko baliabideak aurkituko dituzu, zeinak baliagarriak izan baitaitezke, dela erakunde kontratatzaileendako, dela lizitatzaile edo partikularrendako.

KONTRATAZIO ARDURATSUA keyboard_arrow_down

Kontratu Publikoei buruzko Foru Legearen eskakizunen arabera, kontratuek dimentsio soziala, ingurumenekoa eta berrikuntzakoa izan behar dute, eta hori jaso egin behar da kontratazioa arautzen duten baldintza-agirietako klausuletan.

ARAUDIA keyboard_arrow_down

Kontratazio publikoari eragiten dion araudia zabala da, eta sarbide ordenatuak kontratazio hori aplikatzea eta ulertzea errazten die interesdun guztiei.

 • 74/2019 foru dekretua, ekainaren 26koa, Kontratazio Publikorako Batzordea arautzen duena.
 • 106/2021 Foru Dekretua, abenduaren 1ekoa, Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legearen Europako atalaseak eguneratzen dituena.
 • 2/2018 Foru Legea, apirilaren 13koa, Kontratu Publikoei buruzkoa.
 • 23/2014 FORU DEKRETUA, otsailaren 19koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko entitate instrumentalentzako mandatuak arautzen dituena.
 • 236/2007 FORU DEKRETUA, azaroaren 5ekoa, Kontratazio Publikorako Batzordea eta haren kargupeko prozedurak eta erregistroak arautzen dituena.
 • 255/2007 FORU DEKRETUA, abenduaren 17koa, Nafarroako Foru Administrazioaren eremuan laguntza kontratuak egiteko eskumenak berriz arautzen dituena.
 • 422/2007 FORU AGINDUA, abenduaren 17koa, Ekonomia eta Ogasun kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren esparruan hornidura kontratuak sinatzeko ahalmenak berrantolatzen dituena.
 • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/24/EB Zuzentaraua, 2014ko otsailaren 26koa, kontratazio publikoari buruzkoa eta 2004/18/EE Zuzentaraua indargabetzen duena.
 • 2014/23/EB Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2014ko otsailaren 26koa, emakida-kontratuen esleipenari buruzkoa.
 • 32/2018 FORU DEKRETUA, maiatzaren 9koa, Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legearen Europako atalaseak eguneratzen dituena.
 • Kontseiluaren 89/665/EEE Zuzentaraua, 1989ko abenduaren 21ekoa, horniduren eta obren kontratu publikoak adjudikatzeko errekurtso-prozedurak aplikatzeari buruzko lege-, erregelamendu- eta administrazio-xedapenak koordinatzeari buruzkoa.
 • 2007/66/EE Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2007ko abenduaren 11koa, Kontseiluaren 89/665/EEE eta 92/13/EEE Zuzentarauak aldatzen dituena, kontratu publikoak esleitzeko errekurtso-prozeduren eraginkortasuna hobetzeari dagokionez.
 • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2011/7/EB Zuzentaraua, 2011ko otsailaren 16koa, merkataritza-eragiketetan berankortasunaren aurka borrokatzeko neurriak ezartzen dituena.
 • 3/2004 Legea, abenduaren 29koa, merkataritza-eragiketetan berankortasunaren aurka borrokatzeko neurriak ezartzen dituena (15/2010 Legeak aldatua).
 • Berandutzako interes tasa 2018ko lehen seihilekoko merkataritza eragiketetan.
 • 213. (EE) Erregelamendua/2008ko berandutzako interes-tasa, Batzordearena, 2007ko azaroaren 28koa, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2195/2002 (EE) Erregelamendua, kontratu publikoen hiztegi erkidea (CPV) onartzen duena, eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2004/17/EE eta 2004/18/EE Zuzentarauak, kontratu publikoen prozedurei buruzkoak, aldatzen dituena, CPV erreferenteari dagokionez.
 • 31/2007 Legea, urriaren 30ekoa, uraren, energiaren, garraioen eta posta-zerbitzuen sektoreetako kontratazio-prozedurei buruzkoa.Informazioa 2020/02/14an eguneratua.​​​​​​

2022/05/26an eguneratutako informazioa

LIZITATZAILEEN BORONDATEZKO ERREGISTROA trending_flat
EUROPAR BATASUNAREN EGUNKARI OFIZIALA (EBAO) trending_flat
ZER DA KONTRATAZIO-AGIRI EUROPAR BAKARRA (EKAB)? SORTU EKAB BAT trending_flat
ZER DA CPV-A? LORTU CPV KODEAK trending_flat